Anasayfa   |   Site Haritası   |   İletişim

Stent konulan AF hastalarında yeni oral antikoagülanlar işe yarayacak mı?

Oral antikoagülan kullanmak zorunda olan AF hastalarında stent gerektiği hallerde, ikili antiagreganın da eklenmesi durumunda kanama riskindeki artış girişimsel kardiyolojinin en sıkıntılı konularından biri olmuştur. Yeni oral antikoagülanların (YOAK) böyle bir durumda nasıl konumlanacağı merak konusudur. YOAK’lardan rivaroksabanın düşük dozları bu konuda randomize klinik bir araştırmada test edildi.

Koroner stent implante edilen AF hastalarında ikili antiagregan tedaviye ilave edilmiş düşük (1x15 mg) veya çok düşük doz (2x2.5 mg) rivaroksabanın, varfarin tedavisinden daha iyi olduğu bildirildi. Bu amaçla yaklaşık 2100 hasta 1:1:1 oranında randomize edildi. Bir yıllık takip sonunda klinik olarak anlamlı kanamalar her iki rivaroksaban grubunda varfarine göre düşüktü (sırasıyla %16.8, %18.0 ve %26.7; düşük doz için HR 0.59; CI, 0.47-0.76; P<0.001; çok düşük doz için HR, 0.63; CI, 0.50-0.80; P<0.001). Kardiyovasküler nedenli ölüm, ME veya inme birleşik son noktası açısından sonuçlar üç grupta benzerdi (sırasıyla %6.5, %5.6, %6).

PIONEER AF-PCI Çalışması
N Engl J Med 2016; Nov 14. [Epub ahead of print]

 

E- Bülten Üyeliği
Üye olmak için tıklayınız.
İLGİLİ TOPLANTILAR