Anasayfa   |   Site Haritası   |   İletişim

Stent implante ederken OCT önümüzü aydınlatacak mı?

Daha evvel yapılan çalışmalarda IVUS kılavuzluğunda stent takılmasının, anjiyografi kılavuzluğuna göre klinik sonuçları iyileştirebildiği gösterilmişti. Bunun arkasında özellikle IVUS kılavuzluğu ile işlem sonrası iyi bir lümen elde etmenin ve stent appozisyonunu sağlamanın olduğu düşünülmektedir. IVUS’a göre lümeni daha iyi gösteren OCT’nin bu kılavuzlukta aşağı kalıp kalmayacağı düşüncesi bu randomize çalışmayla test edildi. Bu amaçla 450 hasta IVUS, OCT ya da anjiyografi kılavuzluğunda stent implantasyonu yapılacak şekilde randomize edildiler. Genel olarak kronik total oklüzyon, çift stent bifurkasyon, sol ana koroner vb. kompleks lezyonlar dışlandı. Tüm hastalara implantasyon sonrası OCT kontrolü yapılarak, birincil son nokta olan minimum stent alanı (MSA) belirlendi. Buna göre MSA OCT, IVUS ve anjiyografi kılavuzluğunda sırasıyla 5.79 mm2, 5.59 mm2 ve 5.49 mm2 olarak ölçüldü. İstatistik olarak, OCT kılavuzluğu IVUS’dan aşağı kalmamakla (p=0.001) birlikte anjiyografi kılavuzluğundan da üstün değildi (p=0.12). Bununla birlikte bekleneceği üzere, stent malappozisyonu gerek OCT gerekse IVUS kılavuzluğunda anjiyografi kılavuzluğuna göre belirgin olarak iyiydi (Sırasıyla %41, %39, %51, p=0.003). Bu sonuçların uzun vadede klinik son noktalara etkisinin olup olmayacağı merak konusu. 

ILUMIEN III: OPTIMIZE PCI Çalışması
Lancet 2016; Oct 30. [Epub ahead of print] 

 

E- Bülten Üyeliği
Üye olmak için tıklayınız.
İLGİLİ TOPLANTILAR