Anasayfa   |   Site Haritası   |   İletişim

LMCA Hastalarında Everolimus Salınımlı Stent-Baypas Cerrahisine Karşı. Cerrahinin Elindeki Kalelerden Biri Daha mı Gidiyor?

SYNTAX çalışmasının alt grup analizinde, düşük ve orta riskli anatomiye sahip LMCA hastalarında perkütan koroner girişim 5 yıllık sonuçları baypas cerrahisinden farklı bulunmamıştı. Bununla birlikte, hem bunun bir alt grup analizi sonucu olması, hem de teknik ve teknolojideki gelişmeler (daha iyi güvenlik ve etkinlik profiline sahip ikinci kuşak ilaçlı stentler ve cerrahideki teknik ilerlemeler) üzerine bu hipotez randomize bir çalışmayla test edildi.

SYNTAX skoru <32 olan 1905 LMCA hastası everolimus salınımlı stent (ESS) veya baypas cerrahisi olacak şekilde randomize edildi.  Birincil son nokta olarak, tüm nedenlere bağlı ölüm, inme veya miyokart enfarktüsü yönünden, yöntemlerin birbirinden aşağı olup olmadıkları (noninferiorite) test edildi. Üç yıllık takip sonunda, birincil son noktalar yönünden iki grup arasında fark gözlenmedi (ESS grubunda %15.4, baypas kolunda %14.7; noniferiorite açısından p=0.02, superiorite açısından p=0.98). Daha ilginci ikincil son nokta olarak alınan 30. günde tüm nedenlere bağlı ölüm, inme veya miyokart enfarktüsünden yönünden ESS grubu üstün bulundu (%4.9’a karşı %7.9; p=0.008). Diğer bir ikincil son nokta olan 3 yıllık takipte tüm nedenlere bağlı ölüm, inme, miyokart enfarktüsü veya iskemi temelli revaskülarizasyon açısından da iki grup birbirlerine üstün değildi (%23.1’e karşı %19.1; noninferiorite için p=0.01)    
EXCEL Çalışması
N Engl J Med. 2016; Oct 31. [Epub ahead of print]

 

E- Bülten Üyeliği
Üye olmak için tıklayınız.
İLGİLİ TOPLANTILAR