Anasayfa   |   Site Haritası   |   İletişim

Eriyebilen Polimerli Stentler Kalıcı Polimerlilere Karşı. Gitmekle Kalmak Arasında Kalmak :)

Piyasada kullanılan ikinci kuşak ilaç salınımlı stentlerin büyük kısmı kalıcı polimere (KPS) sahiptir. Uzun vadede kalıcı polimerin damar duvarında enflamasyona, iyileşmenin gecikmesine ve stent trombozu gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceği düşüncesiyle tamamen eriyebilen polimerli stentler (EPS) üretilmişti. Özellikle ince stratlı EPS’lerin klinik sonuçları iyileştirebileceği hipotezi klinik araştırmayla test edildi. Bu amaçla perkütan koroner girişim yapılacak yaklaşık 3500 hasta, Everolimus ve Sirolimus salınımlı EPS’ler (Synergy ve Orsiro) Zotarolimus salınımlı KPS’le (Resolute Integrity) 1:1:1 oranında randomizasyon yapıldı. Belli bir dışlamaya tabi tutulmadan tüm gelenler çalışmaya dahil edildi. Bir yıllık takipte, kardiyak ölüm veya hedef damarla ilişkili miyokart enfarktüsü ve hedef damar revaskülarizasyonu birleşik son nokta olarak alındı. Her üç grupta da bir yıllık takipte %5 oranında birleşik son nokta görüldü. Kesin stent trombozu da her üç grupta %0.3 oranındaydı. Yumurtalar birbirine çarpılmış şu an için hiçbirinde kırık yok. Daha uzun vadede polimerin erimesi bir fark yaratacak mı merak konusu…   

BIO-RESORT Çalışması
Lancet. 2016; Oct 30.

 

E- Bülten Üyeliği
Üye olmak için tıklayınız.
İLGİLİ TOPLANTILAR