Anasayfa   |   Site Haritası   |   İletişim

TAVI’de Emboli Önleyici Cihaz Kullanmak Güvenli ama Etkin Değil : Oyun Sona Erdi mi?

Kateter yoluyla yapılan aort kapak replasmanının (TAVI) istenmeyen sonuçlarından biri de serebrovasküler olaylar ve dolaylı olarak bilişsel işlevlerdeki kötüleşmedir. TAVI işlemi sırasında oluşabilecek embolik olayları engelleyebilmek için geliştirilen “Sentinel” cihazı 6 F üzerinden çalışan, sağ radiyal veya brakiyal arter yoluyla yerleştirilen brakiyosefalik arter ve sol common karotid artere lokalize edilen iki filtreden oluşan bir cihazdır. Cihazın etkinlik ve güvenilirliği bir klinik çalışmayla araştırıldı. Bu amaçla 19 merkezde TAVI’ye giden 363 hasta 1:1:1 oranında üç gruba randomize edildi. Gruplardan biri kontrol, diğer ikisi ise cihaz grubuydu. Cihaz gruplarından biri ve kontrol grubunda MR takipleri de yapıldı. Çalışmanın esas son noktaları 30. günlük takipte istenmeyen majör kardiyak ve serebrovasküler olaylar (MAKSO ) ve 2-7. günde MR’da yeni lezyonda azalma miktarı idi. Ayrıca cihazla yakalanan materyal ve bilişsel işlevler de incelendi.
Cihaz toplam işlem süresini bir miktar arttırmakla birlikte neredeyse tüm grupta başarıyla (%92 her iki filtre, %99.1 en az bir filtre) ve güvenlik sorunu yaratmadan yerleştirilebildi. Filtrelerin neredeyse tamamında (%99) yakalanmış debris materyali tespit edildi. Bununla birlikte, cihaz grubu ile kontrol grubu arasında MAKSO ve inme sıklığı açısından bir fark yoktu (MAKSO için sırasıyla %7.3’e karşı %9,9, p=0.40; İnme için %5.6’ya karşı %9.1, p=0.25). MR’da yeni lezyon hacmi ve bilişsel işlevlerde de iki grup arasında farklılık gözlenmedi.

Her ne kadar güvenle yerleştirilebilir ve embolik materyali tutabildiği gösterilse de bu cihazla emboliyi tutmak klinik bir karşılık bulamadı. “Oyun Sona Erdi” diyebilmek için daha büyük ölçekli bir araştırmaya ihtiyaç var.

SENTINEL Çalışması

J Am Coll Cardiol. 2016

 

E- Bülten Üyeliği
Üye olmak için tıklayınız.
İLGİLİ TOPLANTILAR