Anasayfa   |   Site Haritası   |   İletişim

Kriptojenik İnmede PFO’yu Kapatmak Uzun Vadede Olumlu: Dosya Kapandı…

RESPECT çalışmasının ilk sonuçları, kriptojenik inme geçiren ve patent foramen ovalesi (PFO) olan hastalarda perkütan yolla PFO’yu kapatmanın (Amplatzer cihazı) inme tekrarını azaltmadığını göstermişti. Bu amaçla 18-60 yaşları arası kriptojenik inme geçiren ve PFO’su bulunan 980 hasta PFO kapatma veya yalnız medikal tedavi (MT) alacak şekilde randomize edildiler. Birincil son nokta tekrarlayan inme veya randomizasyon sonrası 45 gün içinde ölüm olarak alındı. Medyan 2.1 yıl takip sonunda cihaz grubunda daha az olay görülmesine rağmen istatistiki anlamlılığa ulaşamamıştı (1.8’e karşı %3.3, HR 0.49, p=0.08). Çalışmanın uzatılmış takip sonuçları TCT toplantısında sunuldu.
Cihaz ve MT grupları için sırasıyla ortalama 6.3 ve 5.5 yıllık takip sonunda, tekrarlayan inmede %45 (HR=0.55, p=0.046), kriptojenik inmede %62 (HR=0.38, p=0.007) risk azalması gözlendi. Uzatılmış takip verilerine dayanarak Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bu endikasyonla PFO kapatılmasına onay verdi.  

RESPECT Çalışması Uzatılmış Takip
TCT Toplantısı 2016; Nov 1. [Late-Breaking Clinical Trials]

 

E- Bülten Üyeliği
Üye olmak için tıklayınız.
İLGİLİ TOPLANTILAR