Anasayfa   |   Site Haritası   |   İletişim

Eriyebilen Vasküler Çatılardan Kötü Haber. ABSORB II Çalışması 3 Yıllık Takip: Çatı Başımıza mı Yıkılıyor?

Eriyebilen Vasküler Çatı’lar (EVÇ) stent benzeri görev yapıp, damarın başlangıçtaki büzüşmesini engellemek ve böyle bir desteğe ihtiyacın kalmadığı ilerleyen dönemlerde ortamdan tamamen uzaklaşarak, damarın doğal haline dönmesi iddiasıyla ortaya çıktılar. İddiaya göre uzun vadede stentlere kıyasla daha iyi bir vazomotor yanıt oluşacak, çatının gitmesiyle birlikte aynı zamanda daha geniş bir lümen çapı ortaya çıkacaktı. Bu hipotez randomize klinik bir araştırma olan ABSORB II çalışmasıyla test edildi. Bu amaçla yaklaşık 500 hasta, Everolimus salınımlı EVÇ (Absorb) veya Everolimus Salınımlı Stent (Xience) alacak şekilde 2:1 oranında randomize edildiler. Birincil son nokta olarak 3 yıl sonunda EVÇ’de intrakoroner nitrata karşı vazomotor yanıt, ikincil son nokta olarak ise geç lümen kaybına bakıldı. Üç yılın sonunda vazomotor yanıt açısından iki grup arasında bir fark saptanmadı (EVÇ grubu 0.047 mm karşı Stent grubu 0.056 mm; p=0.49). Oysa minimal lümen çapı stent grubunda daha genişti (1.86 mm’e karşı 2·25 mm, p<0.0001). Bu fark IVUS ile minimal lümen alanına bakılarak ayrıca teyit edildi (4.32 mm2 karşı 5.38 mm2; p<0.0001). Üstelik bir başka ikincil son nokta olan, klinik olarak endike hedef lezyon revaskülarizasyonu EVÇ grubunda daha fazlaydı (%10’a karşı %5, HR 2.17; p=0.04) ve bunun önemli bir kısmının nedeni hedef damar miyokart enfarktüsü idi (%6’ya karşı %1; p=0.01).

ABSORB II Çalışması 3 yıllık Takip
Lancet 2016; 388: 2479–91

 

E- Bülten Üyeliği
Üye olmak için tıklayınız.
İLGİLİ TOPLANTILAR