Anasayfa   |   Site Haritası   |   İletişim

Kanama Riski Yüksek Hastalarda Düz Metal Stente Mahkum Olmayabiliriz. “Polimersiz İlaçlı Stentle” Yalnızca Bir Ay İkili Antiagregan Mümkün Görünüyor: Ne Yardan Geçerim, Ne Serden….

Kanama riski yüksek olan ve perkütan koroner girişim (PKG) uygulanacak hastalarda ilaçlı stent kulllanımı, uzamış ikili antiagregan tedavi (İAAT) kullanımı gerekeceği için kontrendike kabul edilmektedir. Düz metal stent (DMS) kullanıldığındaysa daha yüksek restenoz olasılığıyla karşı karşıya kalınıyor. Buradan yola çıkarak bir aylık süre zarfında hızla salınacak polimersiz ilaçlı stentler hem kısa süreli İAAT, hem de daha düşük restenoz sağlayabilir hipoteziyle LEADERS FREE araştırması yapıldı. Bu amaçla yaklaşık 2500 kanama riski yüksek olan ve PKG yapılacak hasta DMS veya biolimus-A9 kaplı polimersiz ilaçlı stent alacak şekilde randomize edildi. Her iki gruba da İATT bir ay süreyle verildi. Birincil etkinlik son noktası klinik olarak karar verilen hedef lezyon revaskülarizasyonu, birincil güvenlik son noktası ise kardiyak ölüm, miyokart enfarktüsü veya stent trombozundan oluşuyordu. İki yıllık takip sonunda, polimersiz ilaçlı stent hem etkinlik (%6.8’e karşı %12, HR 0.54, CI 0.41-0.72; p<0.0001) hem güvenlik (%12.6’ya karşı %15.3, HR 0.80, CI 0.64-0.99; p=0.039) yönünden DMS’den üstün bulundu.

LEADERS FREE Çalışması Uzatılmış Takip
J Am Coll Cardiol 2016 Oct 14

 

E- Bülten Üyeliği
Üye olmak için tıklayınız.
İLGİLİ TOPLANTILAR