Anasayfa   |   Site Haritası   |   İletişim

Baypas cerrahisinde bilateral meme arteri, LİMA’ya karşı.. Batı cephesinde değişen bir şey yok

Çok damar hastalığında (ÇDH) baypas yaparken graft olarak, her iki internal meme arterini (İMA) kullanmanın tek LİMA ve safen ven kullanmaya göre klinik sonuçları iyileştireceği düşünülür. Bu hipotez geniş ölçekli randomize bir çalışmayla test edildi. Bu amaçla ÇDH olup baypas planlanan yaklaşık 3000 hasta tek İMA veya çift İMA uygulanacak şekilde randomize edildi. Birincil son nokta herhangi bir nedene bağlı ölüm, ikincil son nokta ölüm, miyokart enfarktüsü, inmeden oluşuyordu. Baypasların yaklaşık %40’ı pompaya girmeden yapıldı. Pompasız cerrahi iki grup arasında dengeli olarak dağılmıştı. Hastaların %80’ine üç veya daha fazla graft uygulandı. Beş yıllık takip sonunda tek veya çift İMA grupları arasında mortalite açısından bir fark yoktu (sırasıyla %8.4’e karşı %8.7, HR 1.04, CI 0.81-1.32; p=0.77). İkincil son nokta açısından da bir fark görülmedi (sırasıyla %12.7’ye karşı %12.2, HR 0.96, CI 0.79-1.17; p=0.69). Majör kanamalar ve tekrar revaskülarizasyon ihtiyacı açısından da iki grup farklı değilken, sternal yara enfeksiyonları ve rekontrüksiyon ihtiyacı çift İMA kullanımında daha kötü sonuçlar doğurdu (sırasıyla %1.9’a karşı %3.5, p=0.005 ve %0.6’ya karşı %1.9, p=0.002). Safen graft yetersizliklerinin ortaya çıkması için belki 10 yıllık sonuçlar beklenebilir. Ancak şu an için grafiklerde bu izlenimi doğuracak herhangi bir işaret yok. Bu durumda perkütan revaskülarizasyondaki gelişmelere karşı cerrahinin yaptığı bir hamle daha havada kalmış gibi gözüküyor…   

ART Çalışması

 

E- Bülten Üyeliği
Üye olmak için tıklayınız.
İLGİLİ TOPLANTILAR