Anasayfa   |   Site Haritası   |   İletişim

İntraaortik Balon Pompası Günah Keçisi mi? Kardiyojenik Şok Hastalarında, İmpella Mortaliteyi Önlemede İABP’den farklı görünmüyor

İntraaortik balon pompası (İABP) yıllarca kardiyojenik şok tedavisinin standart yaklaşımı kabul edildikten sonra SHOCK 2 çalışması ve metaanalizlerle değerini kaybetmeye başlamıştı. Bu durum impella gibi debiye aktif katkı sağlayarak daha güçlü hemodinamik destek veren cihazların konumunu güçlendirdi. Ancak kardiyojenik şokta impella ile İABP’yi karşılaştıran yeni bir klinik araştırma impellanın durumunu da sorgulanır hale getirdi. Bu amaçla ST yükselmeli miyokart enfarktüsü (STYME) ve kardiyojenik şok nedeniyle primer anjiyoplasti uygulanan 48 hasta, 1:1 oranında impella veya İABP uygulanacak şekilde randomize edildi. Birincil son nokta olan mortalite iki grup arasında fark göstermedi (impella ve İABP için sırasıyla ilk 30 gün %46’ya karşı %50, p=0.92; 6. Ay %50’ye karşı %50). Bunun yanı sıra, majör vasküler komplikasyonlar (%4’e karşı %0), majör kanama (%33’e karşı %8) ve hemoliz nedeniyle cihazın çıkarılma gerekliliği (%8’e karşı %0) impella grubunda daha fazlaydı.

İmpella İABP’ye göre çok daha güçlü hemodinamik destek sağlamasına rağmen bu katkı sağ kalımı iyileştirmeye yetmiyor. Ayrıca daha büyük kılıfa ihtiyaç göstermesi nedeniyle, vasküler komplikasyonlarda da artışa neden olmuş gözüküyor. Üstünde durulması gereken bir diğer konuysa ölümlerin temel nedeninin anoksik beyin hasarı olması, bu durumda kardiyojenik şokta çözülmesi gereken yegane sorunun bozulmuş hemodinami olmadığı aşikar. Beyin hasarının da önüne geçecek yaklaşımların geliştirilmesi gerekiyor.
IMPRESS Çalışması

J Am Coll Cardiol 2016 Oct 27.

 

E- Bülten Üyeliği
Üye olmak için tıklayınız.
İLGİLİ TOPLANTILAR