Anasayfa   |   Site Haritası   |   İletişim

Miyokart Enfarktüsünde Trombüs Aspirasyonu Seçilmiş Hastalarda Hala Etkin. Aspirasyon Hikayesi Henüz Bitmedi?

Son randomize klinik çalışmaların ardından kılavuzlar primer perkütan koroner girişimlerde (PKG) rutin trombüs aspirasyonu yapılmasını sınıf IIa endikasyondan sınıf III’e indirmiş, bir diğer deyişle yapılmamasını tavsiye etmişlerdi. Ancak trombüs yükü fazla olan hastalarda bir açık kapı bırakılmıştı (sınıf IIb). Bunun üzerine araştırmacılar üç büyük ölçekli çalışmanın (hasta sayısı >1000 olan TAPAS, TASTE ve TOTAL çalışmaları) bireysel bazlı verileri toplayarak bir metaanaliz yaptılar. Yaklaşık 18000 primer PKG hastası içeren bu metaanalize göre, 30 günlük mortalite trombüs aspirasyonu yapılan grupta yalnız PKG yapılan gruba göre daha az (%2.4’e karşı %2.9, HR 0.84 CI 0.70-1.01, p=0.06), inme ya da geçici iskemik atak ise daha fazlaydı (%0.8’e karşı %0.5, OR 1.43, CI 0.98-2.1, p=0.06). Her iki durum da sınırda olmakla birlikte istatistiksel anlamlılık göstermiyordu. Trombüs yükü fazla olan (TIMI trombüs derecesi ≥3) grupta ise trombüs aspirasyonunun mortaliteyi azalttığı gözlendi (%2.5’e karşı %3.1, HR 0.80 CI 0.65-0.98, p=0.03). Bununla birlikte inme veya geçici atak sıklığı da artış gösteriyordu (%0.9’a karşı %0.5, OR 1.56 CI 1.02-2.42, p=0.04).

Görünen o ki trombüs yükü fazla olan hastalarda trombüs aspirasyonu ile mortaliteyi azaltmak mümkün. Ancak buna karşın serebrovasküler olaylar artıyor. Bu durum mortalite ile kıyaslandığında kabul edilebilir bir bedel gibi görünmekle birlikte, koroner sistemden çekilen trombüsün diğer vasküler yataklara kaçmasına mani olacak tasarımlara ihtiyaç olduğu aşikar.

Circulation. 2017;135:143–152.

 

E- Bülten Üyeliği
Üye olmak için tıklayınız.
İLGİLİ TOPLANTILAR